عههه ساعت 4:30 شد و من هنوز ناهار نخوردم :/ کم کم محو میشم انقدر که یادم میره چیزی بخورم