دنبال یه کسی می گردم واسه کار خونه، ولی نمیخوام به این شرکت ها و اینا زنگ بزنم :/ یه آدم مطمئن و مهربون
راه حلی ندارم کلا ‎· آیــــه!
من مهربونم پول لازمم اما مطمئن نیستم... شرمنده ‎· نومیا
@nomia :)) یادم رفت بگم خانوم باشه ‎· آیــــه!
خب من نمیتونم... اصرار نکن دیگه ‎· نومیا
تیریخیدا و اینا هم فایده نداره؟ ‎· آیــــه!