دنبال یه کسی می گردم واسه کار خونه، ولی نمیخوام به این شرکت ها و اینا زنگ بزنم :/ یه آدم مطمئن و مهربون
راه حلی ندارم کلا ‎- آیــــه!
من مهربونم پول لازمم اما مطمئن نیستم... شرمنده ‎- نومیا
@nomia :)) یادم رفت بگم خانوم باشه ‎- آیــــه!
خب من نمیتونم... اصرار نکن دیگه ‎- نومیا
تیریخیدا و اینا هم فایده نداره؟ ‎- آیــــه!