گفتم گشنمه؟
من غذا می خورم شکمم پر می شه اما سیر نمی شم یه ربع بعدش اگر کلوچه یا شیرینی نخورم در حد ضعم!!! ‎· Amoon ╭•⊰✿
من یادم میره غذا بخورم، بعد الانم دیگه باید برم به فکر شام ‎· آیــــه!
دیگه داره بدنم می لرزه از گرسنگی، چرا هیشکی مسئولیت غذای من رو به عهده نمی گیره؟ :/ ‎· آیــــه!