یعنی انقدر که فید سیاسی میزنید همه تون رو هاید میکنم دوستای جدید پیدا می کنم واسه خودم :/
دوست جدید نیست که همینهایم :-)) ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2 خب دیگه پس غر سیاسی نزنن دیگه :)) ‎- آیــــه!
خب غر نزنن چکار کنن:-)) ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2 غر بزنن، غر سیاسی نزنن :)) دیگه یکم خلاق باشن خودشون غر جدید پیدا کنن ‎- آیــــه!
منو بلاک کن :))))))) ‎- کلاغ کوچیکه