یعنی میخوام بگم وضعیت اینه
Untitled.jpg
چرا اینقدر هاید؟ خب بلاک کن ‎- ardvisoor
نه دیگه حالا در حد بلاک هم نیس، فقط حوصله غرغر های سیاسی رو ندارم، دیگه رفتم توی صفحه یکیشون کلا هایدش کردم ولی :دی ‎- آیــــه!
نکنه من خودمم هستم خوش و خندان گفتم بلاک ؟ :))) ‎- ardvisoor
:)))) نه بابا، تو رو دوسد داریم :** ، یکی دونفر هستن همه اش دارن غر میزنن، دیگه آدم کلافه میشه :دی ‎- آیــــه!