ولی جدی اینجا فتنه ست :))
فتنه چی؟ ‎- کلاغ کوچیکه
فتنه کار، فتنه زندگی، فتنه وقت :)) ‎- آیــــه!
فتنه امروز را به فردا بیفکن! ‎- کلاغ کوچیکه
نمیشه لامصب، نمیشه :/ ‎- آیــــه!