ولی جدی اینجا فتنه ست :))
فتنه چی؟ ‎· کلاغ کوچیکه
فتنه کار، فتنه زندگی، فتنه وقت :)) ‎· آیــــه!
فتنه امروز را به فردا بیفکن! ‎· کلاغ کوچیکه
نمیشه لامصب، نمیشه :/ ‎· آیــــه!