بعضیا هم انقدر خفن هستن که بقیه میان فیدهاشون رو تحلیل میکنن و از این باکلاس بازیا :)) / ما همچنان همون ساده ای که بودیم هستیم
ما سادّه ها ‎· پَــرسان
@parsun پری زود رشتی شدی.عین رشتیا حرف میزنی:)) ‎· zlou
@zlou من خیلی جو روم تاثیر داره :))) ‎· پَــرسان