یعنی صدتا قصه صوتی کودکانه گوش کردم که بتونم چندتاشو انتخاب کنم واسه بچه ها، یکی از یکی درب و داغون تر، یکیش که رسما داشت روضه می خوند :/
خیلی سلکشن خوبی بود. جواب داد. از کچل شدن رهانیدمون. یک میلیون بار تو اون دو ساعته بدون قصه پرسیدن پس کی میرسیم. ‎· ابوهدی
:) خب خدا رو شکر ‎· آیــــه!