حالا زش نباشه هدر وبلاگم عکس نداره تا بعداز ظهر که علیرضا بیاد؟ :دی
نرفتى عكس بگيرى؟ ‎· بــــــــــاران!
چرا ولی رم ریدر دست علیرضاست ‎· آیــــه!