ببینم کسی اینجا مثل توییتر شهرزاد رو تعریف کنه فوش بد میدم، گفتم در جریان باشید :/
باز خدا رو شکر اینجا کسی شیم لس نمی بینه :دی ‎- آیــــه!
@aye مگه فصل جدیدش اومممد؟ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
شیم لس؟ آره فصل 6 داره میاد ‎- آیــــه!
من دو تا اپیزود شیم لس دیدم انقد حرص خوردم ندیدم دیگه :)) ‎- MaryaM
@aye اووو من تا اخر پنج دیدم بزار بیاااد خخخ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@mimbs: چرا حرص خوردی؟ خوبه که :)) ‎- آیــــه!
@arash یعنی تعریف کنیااا، گفتم که فوش بد میدم :دی ‎- آیــــه!