در راستای بی اشتهایی دوستان لازم به ذکر ه که علاقه و انگیزه ام رو واسه آشپزی از دست دادم، فقط وقتی مجبور بشم و فقط همون غذاهای تکراری :((
از همین جهت ه که هرروز واسه ناهار غذا ندارم و گشنمه ‎- آیــــه!
دیدی تو هم به افسردگی ناهار رسیدی :)) ‎- javadoo
من به افسردگی نرسیدم، به بی انگیزگی رسیدم، اینا فرق می کنه با هم :دی @javad ‎- آیــــه!
آدم افسرده بی انگیزه س دیگه :)) ناهار شده یه نیاز به جای تفریح :/ ‎- javadoo
@javad حالا انقدر به من بگو افسرده که جدی جدی افسرده بشم :/ :)) ‎- آیــــه!