من که توی فرفر هم دایرکت نداشتم دیگه از اینجا انتظاری ندارم :/
منم همین طور :))) ‎- Bahareh msh
منم همینطور ‎- جولیا پندلتون
دیگه شما مهره سوخته ای :)) ‎- Dr.RoHo