من که توی فرفر هم دایرکت نداشتم دیگه از اینجا انتظاری ندارم :/
منم همین طور :))) ‎· Bahareh msh
منم همینطور ‎· جولیا پندلتون
دیگه شما مهره سوخته ای :)) ‎· Dr.RoHo