دیدم دیدم من الان یه «فاجعه» دیدم :دی
روانشناس بیا یه مورد پی تی اس دی پیدا کردم برات :)) ‎· soshyans
@bahrami عجالتا آینه آینه تا محمد بیاد ببینم این که گفتی فوش بود یا چی؟ :))) ‎· آیــــه!
چه تحصصي :)))) ‎· ترانه لایف
چشد روشن ،درس ديدي:))) ‎· فاجعه
@faezeh1390 به به :) :* ‎· آیــــه!
@faezeh1390: ميخند؟ :)) فوش داد بت ‎· ترانه لایف
post traumatic stress disorder زمانی ممکنه رخ بده که کسی با یک فاجعه مواجه بشه و آمادگی و توان کنار اومدن باهاش رو نداشته باشه :)) ‎· soshyans
@bahrami داری پاتو می کنی تو کفش ما ها :))) ‎· روانشناس
ببخشید دمپایی نبود مجبور شدم :)) ‎· soshyans