دیدم دیدم من الان یه «فاجعه» دیدم :دی
روانشناس بیا یه مورد پی تی اس دی پیدا کردم برات :)) ‎- soshyans
@bahrami عجالتا آینه آینه تا محمد بیاد ببینم این که گفتی فوش بود یا چی؟ :))) ‎- آیــــه!
چه تحصصي :)))) ‎- ترانه لایف
چشد روشن ،درس ديدي:))) ‎- فاجعه
@faezeh1390 به به :) :* ‎- آیــــه!
@faezeh1390: ميخند؟ :)) فوش داد بت ‎- ترانه لایف
post traumatic stress disorder زمانی ممکنه رخ بده که کسی با یک فاجعه مواجه بشه و آمادگی و توان کنار اومدن باهاش رو نداشته باشه :)) ‎- soshyans
@bahrami داری پاتو می کنی تو کفش ما ها :))) ‎- روانشناس
ببخشید دمپایی نبود مجبور شدم :)) ‎- soshyans