پاشم یک ساعت به کارهای غیر اینترنتیم برسم و برگردم، زودتر از یک ساعت اگه اومدم لدفن با لنگه کفش هدایتم کنید، با تشکر از شما دوست عزیز :)
چشم حتما.. دمپایی ابری من دارم :)) ‎- farahnaaz
من که هی می گم می رم ، نمی رم...لنگه کفش لطفا ‎- روانشناس
این مواقع دمپایی ابری خیس جوابگوو که دیگه کلا بری:)) ‎- farahnaaz
@farahnaaz دمپایی لطفا :)) ‎- روانشناس
:))))) ‎- farahnaaz