از این هوای بی حال دم غروب که نه روز ه نه شب ه هم خیلی حس بدی میگیرم :/ تکلیفش با خودش مشخص نیس
كاراتو كردى اومدى؟ ‎· بــــــــــاران!
باران :)) ‎· RokhSaare
@azadehgh65 ها دیگه، گفتم یک ساعت برم، همه اش که انجام نشد ولی یک ساعت شد تقریبا :دی ‎· آیــــه!
@rokhsaare می بینی توروخدا، مثل ناظم ها می مونه :))) ‎· آیــــه!