یادمه اون شب که رفتی چشم رو بستم، شیشه عمر جوونیم رو شکستم، تا به تو پیغام ه دلجویی فرستم، اسمت رو با شیشه کندم روی دستم ..... درد اومد
این متن ترانه فاخر مملکتمون ه :) :دی ‎· آیــــه!
:))) ‎· mohadese