خاک به سرم، ساعت کِی ۲ شد؟
دور از جونت :| ‎· farahnaaz
دوُ رب ‎· Arsalan
یه ربع پیش ‎· خانوم میم
دو ساعت و نیم پیش ‎· mazafard