تحملم داره تموم میشه دلم خونه حیاط دار میخواد
می تو :( ‎- خانوم میم
ما خونه مون 2 تا حیاط داره :دی ‎- پرگار
@pargar خونه تون کجاس؟ یعنی کدوم شهر البته ‎- آیــــه!
یزد ‎- پرگار
ما پنجره هم نداريم:( ب ما خونه ي تراس دار هم بدن كافيه، يا حتي پنجره ي افتاب دار ‎- NahL
@nahl وای :(( ‎- آیــــه!
خاک تو سر من :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
حیاطشم حوض داشته باشه. خونه اش هم دورتا دور حیاط باشه با شیشه های رنگی لطفا ‎- Somayeh
@arash: خونه حیاط دار داری ول کردی رفتی قوطی کبریت زندگی می کنی؟؟ ‎- آیــــه!
@aye کی ؟ چی ؟ کجا ؟ چرا ؟ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash چمدونم، چرا پس میگی خاک تو سرت؟ خود آزاری؟ ‎- آیــــه!
سه ماه دنبال خونه گشتيم فقط بخاطر اينكه اولين گزينمون تراس بود :/ آخر يه شش مترى نصيبمون شد ‎- Hamed
@aye: اخه اول تحملم رو ی چی دیگه خودنم :))))))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™