تحملم داره تموم میشه دلم خونه حیاط دار میخواد
می تو :( ‎· خانوم میم
ما خونه مون 2 تا حیاط داره :دی ‎· پرگار
@pargar خونه تون کجاس؟ یعنی کدوم شهر البته ‎· آیــــه!
یزد ‎· پرگار
ما پنجره هم نداريم:( ب ما خونه ي تراس دار هم بدن كافيه، يا حتي پنجره ي افتاب دار ‎· NahL
@nahl وای :(( ‎· آیــــه!
خاک تو سر من :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
حیاطشم حوض داشته باشه. خونه اش هم دورتا دور حیاط باشه با شیشه های رنگی لطفا ‎· Somayeh
@arash: خونه حیاط دار داری ول کردی رفتی قوطی کبریت زندگی می کنی؟؟ ‎· آیــــه!
@aye کی ؟ چی ؟ کجا ؟ چرا ؟ ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash چمدونم، چرا پس میگی خاک تو سرت؟ خود آزاری؟ ‎· آیــــه!
سه ماه دنبال خونه گشتيم فقط بخاطر اينكه اولين گزينمون تراس بود :/ آخر يه شش مترى نصيبمون شد ‎· Hamed
@aye: اخه اول تحملم رو ی چی دیگه خودنم :))))))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™