یعنی شونصد روزه که هرشب خونه رو دسته گل می کنم بعد میخوابم همین دیشب که مهمون داشتیم و بعدش حالم خوب نبود و امروز هم رو به راه نبودم، الان مامانم داره میاد، شانس نیس که
ماموریت انجام شد، نصف خونه به حالت دسته گل تبدیل شد، یکم بشینم برم سراغ اون نصف دیگه ‎· آیــــه!
ولی این نصفه ه خیلی سنگین تر بود، شستن قابلمه ها و چیدن ظرفها توی ماشین و جارو زدن در حالی که جارو برقیمون خراب ه و جمع کردن هال توی این نصفه بود ‎· آیــــه!