هیچوقت هیچوقت هیچوقت به دلیل هیچ مدل تفاوت عقیده و سلیقه چه سیاسی چه مذهبی نتونستم آرزوی مرگ کسی از هم وطن هام رو داشته باشم و واقعا ناراحت میشم وقتی میبینم انقدر راحت شده همچین آرزوهایی :(
عشقی شما :دی ‎· farahnaaz
@farahnaaz :* :)) ‎· آیــــه!