یعنی میرم خونه بعضی آشناها میبینم حیاط دارن ولی ازش استفاده نمی کنن دلم میخواد جیغ بکشم
من میرم خونه پذر شوهر همش توحیاطیم به عشق من :)) ‎- farahnaaz
من حیاط خونمون و میخام ‎- جولیا پندلتون