برم نون پنیر خیار گوجه لیمو بخورم
صبحونه و ناهار که نخوردم ‎- آیــــه!
لیمو هم میذاری تو لقمه هات؟ ‎- خانوم میم
نه آب لیمو ترش ه رو میریزم روی خیار و گوجه بعد کنار نون پنیرم میخورم ‎- آیــــه!