من یه سری از اصفهان داشتم می رفتم قم، یه بچه ای از وسطهای راه شروع کرد به گریه کردن و آروم بشو هم نبود طفلی ولی معلوم بود که مادرش هم مجبور بوده اون موقع با اون شرایط با اتوبوس بیاد سفر، ولی همه روانی شدن دیگه / الان می فهمم میریام داره چی میکشه توی اون اتوبوس تازه سفرش خیلی هم طولانی ه انگار :(
هفت ساعت بود :/ ‎- Myri∂m
بچه گریه میکنه دیگه...وا ‎- نومیا
کسی نگفت بچه گریه نمی‌کنه. ولی آوردنش تو سفر هشت ساعتی اونم تو اتوبوس خیلی ظلمه ‎- Myri∂m