دوتا پسر بچه دارن با هم چکش بازی می کنن =)))
منم در حاشیه بازی شون نشستم البته و هر آن ممکنه چکشه بخوره توو سرم :دی ‎· آیــــه!