حالا کار به سیاسی بازی ها ندارم ولی همینهایی که الان دارید خودتون رو میکشید واسه شون که تایید صلاحیت نشدن، وقتی اون توو بودن می گفتن گور بابای اونهایی که ردصلاحیت شدن و ککشون هم نگزید، وگرنه این موضوع امسال و پارسال نیس که