بی آزارترین موجود جهان؟ ریلی؟ یعنی یا طرف رو نشناخته یا درکی از آزار نداره اصن :))
خخخخ ‎· رفیع
منظورشون من بوده احتمالا :))))) ‎· کلاغ کوچیکه