بی آزارترین موجود جهان؟ ریلی؟ یعنی یا طرف رو نشناخته یا درکی از آزار نداره اصن :))
خخخخ ‎- رفیع
منظورشون من بوده احتمالا :))))) ‎- کلاغ کوچیکه