مزه شربت سینه رو دوس دارم :)
علیرضا حرص می خوره ‎· آیــــه!
سوووت ‎· رفیع
@geminorum سوت نزن آقا، سوت نزن، اعصاب داریاا ‎· آیــــه!
منم سوووتت ‎· Mardetanha
@mardetanha تو چرا دیگه؟ :)) ‎· آیــــه!
روم سیاه هیچی :)) ‎· Mardetanha