مزه شربت سینه رو دوس دارم :)
علیرضا حرص می خوره ‎- آیــــه!
سوووت ‎- رفیع
@geminorum سوت نزن آقا، سوت نزن، اعصاب داریاا ‎- آیــــه!
منم سوووتت ‎- Mardetanha
@mardetanha تو چرا دیگه؟ :)) ‎- آیــــه!
روم سیاه هیچی :)) ‎- Mardetanha