مرسی، اه
سر حال نیستی ها. میخوای بیخیال حرف علیرضا شو بیا هر چه میخواد دل تنگ بوگو ‎- نیالا
@nialak آخه تو علیرضا رو ندیدی که بیشتر از سه برابر من، جرات نمی کنم ازش :))) ‎- آیــــه!
دیدمت نخودی. حکایتت حکایت فلفل نبین چه ریزست. بنده خدا علیرضا:)))) ‎- نیالا
@nialak ای روزگار، تو معلوم نیس رفیق منی یا همدست علیرضا :)))) ‎- آیــــه!
تو کجا بودی تاحالا .... باریکلا واقعا از راه دور چه تشخیصی داری .... بابای من رو در آورده این فلفل نبین :)))) @nialak ‎- علیرضا