با پشت دست باید می اومدم توی دهن اون دوست عزیز با اون کامنت احمقانه اش، ولی نمی دونم چرا این کار رو نکردم
يا خدااا كجا؟ ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: دیگه اشتباه کردم نزدم معلوم نشد کجا و کی :/ ‎· آیــــه!
یا پیغمبر :| ‎· کلاغ کوچیکه