خوب که فکر می کنم دلم هاسکی میخواد
هاسكى چيه؟ ‎· بــــــــــاران!
فقط گناه داره جای گرمسیر بردنش ‎· SaeedTheGiraffe ?
هاسكى چيه؟ ‎- بــــــــــاران! ‎· روانشناس
@azadehgh65: معرفیش کردم دیدی؟ ‎· آیــــه!
@saeedgreen: گمونم خودش رو وفق میده، آخه من دیدم میره خودش رو میچسبونه به شومینه توی زمستون های همین تهران :))) ‎· آیــــه!