خوب که فکر می کنم دلم هاسکی میخواد
هاسكى چيه؟ ‎- بــــــــــاران!
فقط گناه داره جای گرمسیر بردنش ‎- SaeedTheGiraffe ?
هاسكى چيه؟ ‎- بــــــــــاران! ‎- روانشناس
@azadehgh65: معرفیش کردم دیدی؟ ‎- آیــــه!
@saeedgreen: گمونم خودش رو وفق میده، آخه من دیدم میره خودش رو میچسبونه به شومینه توی زمستون های همین تهران :))) ‎- آیــــه!