سوال دیگه ای که دارم اینه که شف طیبه کی قراره دست از سر من برداره؟ من همیشه حس می کنم سایه اش روی آشپزی کردن من سنگینی میکنه، ماشالا همه هم کعبه آمالشون شف طیبه ست :/ اییییش
:)) بعضى از دستوراش خوبه ‎· بــــــــــاران!
چیکار به تو داره هانی؟ :)))) شبا میاد تو خوابت؟ :)) من که تا حالا یه غذا یا شیرینی هم طبق دستوراش نپزوندم ‎· پَــرسان
@parsun بدتر بدتر :/ قصه اش مفصل ه :( ‎· آیــــه!
وا؟ :/ دلت خواست بعدا بگو ‎· پَــرسان