انقدر خونه کار داره که حتی تصورش رو هم نمی تونید کنید و من به شکل عجیبی خسته ام
بّرو استراحت کن تا فردا ‎- farahnaaz
@farahnaaz: بچه ها دارن میان اینجا، بعدم شام میخوایم، نوبت خواب حالا حالا ها نمیرسه ‎- آیــــه!