اینجانب از خبری که شنیده یعنی دیگه خدا رو بنده نیست :دی
شیرینی و شام :))) ‎· Dr.RoHo
چی؟ ‎· کلاغ کوچیکه
شام ‎· hadi