اینجانب از خبری که شنیده یعنی دیگه خدا رو بنده نیست :دی
شیرینی و شام :))) ‎- Dr.RoHo
چی؟ ‎- کلاغ کوچیکه
شام ‎- hadi