قشنگه؟ :دی
دقیقا با همین نیش باز ‎· آیــــه!
چي دقيقا؟ ‎· afrodit
مشکوکیا! ‎· کلاغ کوچیکه