قشنگه؟ :دی
دقیقا با همین نیش باز ‎- آیــــه!
چي دقيقا؟ ‎- afrodit
مشکوکیا! ‎- کلاغ کوچیکه