خدمتتون عارضم که .... دارم خفه میشم، بعله
چرا؟ چی شدی؟ ‎· ملیحه سادات
چی شدی؟ ‎· کلاغ کوچیکه
@ghamehejraan @ariandes نفس تنگه که دارم با این گلودرده همراه شده به این نتیجه رسیده ‎· آیــــه!
ویکس داری؟ قطره بینی... ‎· کلاغ کوچیکه
@ariandes: اسپری دارم هم برای ریه هم برای بینی، با اونا وضعم اینه ‎· آیــــه!
بخور استفاده کن...آب نمک قرقره کن ‎· کلاغ کوچیکه
@ariandes: تصوری از آلرژی نداری :)) ‎· آیــــه!
نه والا :\ ‎· کلاغ کوچیکه