اینجا رسما جنگه، پام رو گذاشتم توی دفتر گفتم مطلبی که دوشنبه توی جلسه تحریریه واسه ات زدیم کو؟حالا اگه تا فردا ننویسم شیرینی یا میوه باید بخرم به جریمه :))