این طبیعی ه که هرکسی شرایط و مشکلات خودش رو سخت ترین دنیا بدونه اما بیاید و یکم به خودتون مسلط باشید، زندگی هرکسی مسائل خاص خودش رو داره