شیطونه میگه بزنم به دنده بی رگی و هاردم رو فورمت کنم :/
من هاردم اينجورى شد ديگه... حتى فورمتم نشد:/ ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: خیلی خره :/ واقعا خیلی خره ، کلی اطلاعات واجب روش ه ‎· آیــــه!
من همه عكساى سه سال پيشم روش بود... بعضياش رو تونستم بردارم اما بيشترش رو نشد... الان همونجورى گوشه كتابخونه افتاده ‎· بــــــــــاران!