یه حس دلتنگی غریبی دارم که نه میشه توضیحش داد واسه کسی و نه کسی می تونه درکش کنه ... بدتر مایه تمسخر میشه