از فید نومیا تحت تاثیر قرار گرفتم توی صفحه چرخیدم دیدم هرچی فید هست رو یا لایک کردم یا لایک و کامنت ه و اینا نزدیک بود از خودم احساس رضایت پیدا کنم که فهمیدم توی صفحه مای دیسکاشن هستم :)) خدا شفا میده اگه همه با هم دعا کنید :دی
تو که امیدی بهت نیس :)) ‎- نومیا
از کامنت منم زیر فیدش تاسی بجوی ‎- mostafa
@mostafa: تو که اعصاب هیچکی رو نداری بابا :)) ‎- آیــــه!
ایووول کامنت آیه :))) ‎- نومیا
@aye: برو عامو برو شرم بجوی :)) ‎- mostafa
شفا میده اما دیر:-)) ‎- جولیا پندلتون
@mostafa: من شرم بجورم؟چرا پرایوتی اصن؟ :))) ‎- آیــــه!
:)))) ‎- farahnaaz
:)))))))) ‎- روانشناس