از فید نومیا تحت تاثیر قرار گرفتم توی صفحه چرخیدم دیدم هرچی فید هست رو یا لایک کردم یا لایک و کامنت ه و اینا نزدیک بود از خودم احساس رضایت پیدا کنم که فهمیدم توی صفحه مای دیسکاشن هستم :)) خدا شفا میده اگه همه با هم دعا کنید :دی
تو که امیدی بهت نیس :)) ‎· نومیا
از کامنت منم زیر فیدش تاسی بجوی ‎· mostafa
@mostafa: تو که اعصاب هیچکی رو نداری بابا :)) ‎· آیــــه!
ایووول کامنت آیه :))) ‎· نومیا
@aye: برو عامو برو شرم بجوی :)) ‎· mostafa
شفا میده اما دیر:-)) ‎· جولیا پندلتون
@mostafa: من شرم بجورم؟چرا پرایوتی اصن؟ :))) ‎· آیــــه!
:)))) ‎· farahnaaz
:)))))))) ‎· روانشناس