خودم رو جای خیلی بقیه که میذارم باعث میشه خیلی حرفها رو نزنم و خیلی کارها رو نکنم و ...
لازم نیست همیشه خودت رو جای دیگران بذاری...جای خودت باش...خودت باش... ‎· کلاغ کوچیکه