صبر کردن یکی از سخت ترین کارهاس واسه من، اصلا صبر ندارم، لامصب همه چیز هم با صبر گره خورده