آدم اگه صبح دیرتز از خواب بیدار بشه، اونوخ حالت تهوع و سرگیجه و سردرد صبحگاهیش توی خواب طی میشه؟ یا اون سه تا هم مثل ما به هروخ از خواب بیدار بشی می گن صب؟
با هم بیدار میشین ‎· Myri∂m
@myriam: ای بابا :/ آخه درد انقدر با شعور؟ ‎· آیــــه!