خواستم یه عکس از سهند شر کنم، بعد گفتم چه کاریه مامان باباش هستن هروخ خواستن شر می کنن دیگه :دی ولی خواستم درجریان این گفتگو باشین
گفتگو با کی؟ ‎- اویس
@oveis: با خودم دیگه ‎- آیــــه!
@aye: :) ‎- اویس
نیستن خب که:( ‎- نیالا
مامان باباش کم فعالیتن، شوما جبران کن ‎- روانشناس