دیگه خفه شدم انقدر این چند وقته نامجو گوش کردم، یکی بیاد یه پلی لیست خوب بچینه واسه ام لذا ببرم :) با تشکر ویجه ازش