خوابم میاد
sleepy.gif.gif
این منم تا یه ساعت پیش ‎- varash
از بس شبا تا دیر وقت دور هم میشینید! ایشش اسمایلی یک حسود:دی ‎- delaram
@1omhoda: دیگه اسم اون وقتی که ما میخوابیم شب نیس که سحر ه :)))))))) :دی ‎- آیــــه!
این با این که انیمیشنه چقدر نازه:) ‎- روانشناس
@ravanshenas2016: عین من ه، مگه نه؟ :دی ‎- آیــــه!
@aye: :)))) ‎- روانشناس
@ravanshenas2016: بیعدب چرا می خندی؟ :)) ‎- آیــــه!
شوما عصبانی نشو خوابت می پره خ :) ‎- روانشناس
شخم ‎- آیــــه!