خوابم میاد
sleepy.gif.gif
این منم تا یه ساعت پیش ‎· varash
از بس شبا تا دیر وقت دور هم میشینید! ایشش اسمایلی یک حسود:دی ‎· delaram
@1omhoda: دیگه اسم اون وقتی که ما میخوابیم شب نیس که سحر ه :)))))))) :دی ‎· آیــــه!
این با این که انیمیشنه چقدر نازه:) ‎· روانشناس
@ravanshenas2016: عین من ه، مگه نه؟ :دی ‎· آیــــه!
@aye: :)))) ‎· روانشناس
@ravanshenas2016: بیعدب چرا می خندی؟ :)) ‎· آیــــه!
شوما عصبانی نشو خوابت می پره خ :) ‎· روانشناس
شخم ‎· آیــــه!