خیلی لوس و بی مزه اومد بازی ه واسه من
ریلود کن خب ‎- Myri∂m
@myriam: ها؟ چه کا کنم؟ ‎- آیــــه!
ترای اگن داره ‎- alifkr
برا من ک درست مث مرد تنها اومد در صورتی ک من اصلا لایک نمیزنم :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™