سهند خان ه :)
sahand.JPG
جوووونم:* ‎- روانشناس
کیه این مرد کوچک:)))) ‎- نآمیرآツ
@mohamad: برادرزاده من ه ‎- آیــــه!
داره نرخ سهام هاش رو چک نیکنه! ‎- ابوهدی
ووووی :* ‎- farahnaaz
اوخدااا :* ‎- ♧♧♧