این ترانه «گلی جان» سیاوش رو الان شنیدم، چرا همچین ه؟ اصن حالم گرفته شد :/