من اصلا قبول ندارم که یه بنده خدایی امسال فوت میکنه، چند ماه بعد مثلا مادرش، پدرش، همسرش فوت کنه یعنی اینا از نظر روحی خیلی به هم وابسته بودن و علاقه زیادی به هم داشتن / البته خدا همه شون رو رحمت کنه و در آرامش باشن